Подобряване качеството на въздуха в кварталите Дървеница и Мусагеница, чрез стартиране на проекта за парк „Въртопо“.

Това е проект с общоградско значение. Замислен е като съществена част от екосистемата на столичния град, от „белите дробове“ на София.

Цялостния проект трябва да включва и пречистване на Дървенишка река и река „Въртопо“. Това може да се случи преди фактическото стартиране на паркостроителството, чрез изграждане на локални пречиствателни станции.

Очакваният ефект е чувствително подобряване на еко климата в района и намаляване на риска от разпространение на зарази.