За училищата и детските градини е направено немалко, но там винаги има какво повече да се направи. Не мога да приема пропадналата с години настилка в училищните дворове, счупените пейки и спортни съоръжения. За състоянието вътре в сградите ще се направи специално обследване и ще се състави програма по приоритети.