Безпризорните животни, най-често кучета, у едни пораждат съжаление, у други озлобление. Това вреди на общия климат.

Съвместно с НПО и ветеринарните кабитети ще търсим за хуманно намаляване на популацията им в района., включително за осиновяването им.

Местата  определени за разходка на домашни любимци трябва бъдат, почиствани редовно от диворастящите храсти , обезпаразитявани , да бъдат ясно обозначени и достъпни за всички стопани на кучета.

 

До края на мандата си ще направя още две нови площадки в местата където има съсредоточаване на домашни кучета

 

И тъй като добрите практики трябва да се признават – хубав пример е вече съществуващото такова място – парк „Студентски“.