Изготвяне на карта на района и изграждане на достъпна среда за хората с инвалидни колички  Обособяване на места за паркиране по местоживеене на инвалиди с  90 и повече процента

Leave a Reply