Въвеждане на 100% електронна администрация за всички административни услиги, за които е възможно