Счупената улична лампа, светофар, градинска мебел, повредената тротоарна и пътна настилка, до болка втръсналото ни на всички словосъчетание „междублокови пространства“ – всичко това трябва да бъде обект на активното действие на районната общинска администрация. Тук основна роля се пада на служителите на общинския инспекторат, които са очите на кмета в неговия район.

Ревизиране на наличното уличното осветление и доизграждането й в целия район.  Замяна на старите улични осветителни тела  и поставянето  нови, енергоспестяващи, отговарящи на един столичен квартал от европейски тип.

Облекчаване на придвижването на майки с детски колички, като за целта трябва да се ревизира  и доизгради цялата тротоарна мрежа в района, съобразно техните нужди

Липсва активната зелена поддръжка и ние ще я осигурим чрез по-големите възможности, които нашият район има – той е богат на подпочвени води. Ще разкрием наши собствени водоизточници и ще го превърнем в зелена градина

Постоянна поддръжка на детските площадки и откритите спортни площадки, изграждане на нови детски и фитнес площадки  в Студентски град