Иван Горинов

На 12 септември 2023 г. с решение 16-МИ Общинската избирателна комисия Столична регистрира Инициативен комитет за Петко Горанов, който издига като независим кандидат за кмет на СО-район „Студентски“ Петко Горанов. Инициативният комитет е регистриран с входящ номер 1.

Александър Градинаров – софтуерен инженер, журналист

▫ Борислав Джевов – специалист по логистика

▫инж. Ивелина Скарлатова – икономист, инж. хидро- и пневмотехника

▫ Йонко Димитров – печатар

▫ Иван Ценов – шофьор на камион, защитник на традициите

▫ Иван Горинов – ядрен физик

▫ арх. Христо Гюров – архитект, проектант

Предстои да входиране на необходимите подписи на граждани в ОИК, за да бъде завършен завършим процесът по регистрирането на кандидатурата за независим кмет на СО-район „Студентски“.