• Подобряване качеството на въздуха в кварталите Дървеница и Мусагеница, чрез стартиране на проекта за парк „Въртопо“.

Това е проект с общоградско значение. Замислен е като съществена част от екосистемата на столичния град, от „белите дробове“ на София.

Цялостния проект трябва да включва и пречистване на Дървенишка река и река „Въртопо“. Това може да се случи преди фактическото стартиране на паркостроителството, чрез изграждане на локални пречиствателни станции.

Очакваният ефект е чувствително подобряване на еко климата в района и намаляване на риска от разпространение на зарази.

  • Облекчаване автомобилния трафик в района

  Рестарт на проекта е свързан с подобряване на пътно-транспортната схема на кв. „Мусагеница“.  Още от времето, когато „Г.М. Димитров“ беше „Гамал Абдел Насър“, мусагенчани искат излаз към него от ул. „Боян Дановски“.  Дошло му е времето.

 Изграждането на кръстовище за кръгово движение при пътно-транспортна точка бул. „АндрейЛяпчев“/бул. „Св. Климент Охридски“. Това значително ще облекчи трафика между Дървенца, Студентск град, Малинова долина ,/от и към Бистрица  и Витоша, Околов. шосе/ и Младост.

Пътят за намаляване на проблема с паркирането в Студентски град, а и на други места, е прилагането на системи за етажно паркиране на автомобили и изграждане на етажни паркинги на общински терени.

Създаване на мрежа от велоалеи от Студентски град към метростанция „Г.М. Димитров“, велопаркинг и създаване на услугата „Споделени велосипеди под наем“ на достъпни за студентите цени.

  • Активна поддръжка на  околната среда и безопасността на района.

Счупената улична лампа, светофар, градинска мебел, повредената тротоарна и пътна настилка, до болка втръсналото ни на всички словосъчетание „междублокови пространства“ – всичко това трябва да бъде обект на активното действие на районната общинска администрация. Тук основна роля се пада на служителите на общинския инспекторат, които са очите на кмета в неговия район.

Ревизиране на наличното уличното осветление и доизграждането й в целия район.  Замяна на старите улични осветителни тела  и поставянето  нови, енергоспестяващи, отговарящи на един столичен квартал от европейски тип.    

Облекчаване на придвижването на майки с детски колички, като за целта трябва да се ревизира  и доизгради цялата тротоарна мрежа в района, съобразно техните нужди

Липсва активната зелена поддръжка и ние ще я осигурим чрез по-големите възможности, които нашият район има – той е богат на подпочвени води. Ще разкрием наши собствени водоизточници и ще го превърнем в зелена градина

Постоянна поддръжка на детските площадки и откритите спортни площадки, изграждане на нови детски и фитнес площадки  в Студентски град

  • Общинска грижа за състоянието на детските ясли, детските градини, училищата

За училищата и детските градини е направено немалко, но там винаги има какво повече да се направи. Не мога да приема пропадналата с години настилка в училищните дворове, счупените пейки и спортни съоръжения. За състоянието вътре в сградите ще се направи специално обследване и ще се състави програма по приоритети.

  • Грижа за гражданите в неравностойно положение и инвалидите

Изготвяне на карта на района и изграждане на достъпна среда за хората с инвалидни колички  Обособяване на места за паркиране по местоживеене на инвалиди с  90 и повече процента.

  • Грижа за четириногите без дом, повече външни условия за домашните ни любимци

 Безпризорните животни, най-често кучета, у едни пораждат съжаление, у други озлобление. Това вреди на общия климат.

Съвместно с НПО и ветеринарните кабитети ще търсим за хуманно намаляване на популацията им в района., включително за осиновяването им.

Местата  определени за разходка на домашни любимци трябва бъдат, почиствани редовно от диворастящите храсти , обезпаразитявани , да бъдат ясно обозначени и достъпни за всички стопани на кучета.

До края на мандата си ще направя още две нови площадки в местата където има съсредоточаване на домашни кучета

И тъй като добрите практики трябва да се признават – хубав пример е вече съществуващото такова място – парк „Студентски“.

  • Въвеждане на 100% електронна администрация за всички административни услиги, за които е възможно
  • Обратна връзка с хората.

 В днешно време онлайн въпроси-отговори е задължително.

Изготвяне и оповестяване на месечен график за срещи с гражданите  на места, които за удобни за живеещите в района.

Прекия контакт с хората е най-важното нещо за функционирането на местната администрация.

МОГА ДА ГО НАПРАВЯ.