9-ти октомври.

Кандидатът за кмет на район „Студентски“ Петко Горанов посети кв. „Витоша“.
По време на разговорите с жителите на района се откроиха немалко проблеми. На много места няма настилка по уличната мрежа и отводнителни шахти. Подземна инфраструктура е лоша, местата за паркиране не стигат. Тесните или направо липсващи тротоари правя невъзможно придвижването на майки с детски колички.
Местната рекичка е замърсена. От нея се носи лоша миризма. На местата, където не е покрита, се създава опасност от зарази.
Петко Горанов предлага поименно включване в подробната капиталова програма на проблемните зони и разпределянето им според приоритетите по години. На първо време да се установят източниците на замърсяване на реката и да се изолират.
Да се определят 2 общински терена и да се оформят като детски площадки с уличен фитнес и пейки, и непрекъснато да се поддържат.
Основна причина за лошата или напълно липсваща надземна и подземна инфраструктура в този бързоразвиващ се квартал на района, е ПРЕЗСТРОЯВАНЕТО.
Петко Горанов изрази подкрепата си за кандидат- кмета на Демократична България арх. Борислав Игнатов, който настоява за преразглеждане на Общия устройствен план (ОУП) на София.