16.10.2019 г. Петко Горанов говори на тема „Специфика при мажоритарния избор на районни кметове в Столична община“. Той засегна многообразието на столичните райони. То предопределя не само различните проблеми по места, но има и моделиращо действие върху избирателните нагласи.

В изказването се акцентира върху свръхцентрализирания управленски модел на София. Това го прави неефективен. Правомощията на районните кметове са силно ограничени. В този смисъл от съществено значение е програмната идея на арх. Борислав Игнатов – кандидат за кмет на София от Демократична България, за финансова децентрализация с начална стъпка до 20 % от приходите от данък недвижими имоти и данък МПС да остават на разпореждане на районите при изградена система за финансов контрол и участието на гражданите при обсъждане на местните капиталови програми.

Приятелите от Ротари клуб „София-Център“ дадоха своята подкрепа на паст-президента на клуба 2014-2015 г. и кандидат за кмет на район „Студентски“  Петко Горанов.