Петко горанов

Инициативният комитет за Петко Горанов внесе в Общинската избирателна комисия Столична подписите на жителите на района, които подкрепят издигането на независимата му кандидатура от инициативния комитет. Според Изборния кодекс следва да бъдат внесени 500 подписа.

Членовете на инициативния комитет успяха да съберат над 1100 подписа. Те са обработени при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни и според изискванията на ОИК-Столична и ЦИК. Последното означава, че те са дигитализирани и предадени на комисията в хартиен и дигитален вид за проверка от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“. След проверката подписите ще бъдат архивирани за 4 г., след което унищожени.

Кандидатът за независим кмет изрази благодарността си към всички, които подкрепят кандидатурата му, и към членовете на инициативния комитет.